Ronald Jack Pro Online

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack pro online server

  1. Thêm nhân viên vào phần mềm chấm công ronald jack online và đồng bộ lên máy chấm công online từ xa

Vào mục Nhân Viên(1) – Quản Lý Nhân Viên(2) – Click vào nhân viên mới và chọn phòng ban cần thêm nhân viên(3) –  Click chuột vào thêm mới – Nhập mã nhân viên và tên nhân viên, mã chấm công và tên chấm công(lưu ý tên chấm công nhập không dấu) (4)– nhập xong nhấn Cập Nhập (5)  hoặc làm theo hình dưới.

Xem hướng dẫn cập nhật danh sách nhân viên từ file excel vào phần mềm ronald jack online

2.  Tải vân tay hoặc xóa vân tay nhân viên lên các chi nhánh. 

  • Vào Nhân Viên(1) – Quản Lý nhân viên(2) – chọn phòng ban() – nhân viên cần chuyển bằng cách click chuột vào ô mã nhân viên cần chuyển(4) – Tạo lệnh cho máy chủ (5)- rồi chúng ta chọn máy chấm công(6) cần tải lên  – Thực hiện (7)

  • Chọn xong click vào thực hiện nếu tạo lệnh thành công ở sự kiện phần mềm báo (0 ) là tải thành công  nếu (-1) là không thành công.

3. Sắp xếp lịch trình cho nhân viên (Gán ca làm việc) Phần mềm ronald jack pro

  • Cài đặt chấm công – Sắp xếp lịch trình cho nhân viên – Chọn cty hoặc phòng ban – Nhấp chuột vào ỗ mã nhân viên      –       chọn lịch trình ( hành chánh hoặn ca)  – Thực Hiện.

Gán ca làm việc phần mềm ronald jack pro

Xem công và xuất báo biểu Phần mềm ronald jack pro online

Nếu phần mềm mở online liền  thì dữ liệu tự động tải dữ liệu chấm công về máy tính. Nếu phần mềm tắt đi thì chúng muốn xem giờ chấm công đầy đủ thì phải Click chuột vào Máy chấm công tại chi nhánh đó chọn tải dữ liệu chấm công lúc này dữ liệu chấm công mới về hết. Nếu dùng phiên bản ronald jack online v5.0 nó sẽ tự động theo thời gian cài trên phần mềm.

Sau khi đã tải dữ liệu chấm công thành công chúng ta thực hiện xem công và xuất báo biểu như sau.

  1. Báo Biểu- Xem công và xuất báo biển  –  nhấp chuột vào ô “ nhân viên mới” chọn công ty hoặc phòng  ban cần xem công – Click chuột vào ô mã nhân viên –  chọn ngày tháng năm – Click  chuột vào xem công. xem hình minh họa dưới là theo 6 bước.

Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm ronald jack pro online server bằng video