Ronald Jack Pro Online

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack pro online server

Ronald Jack software hướng dẫn cách thêm nhân viên mới vào máy chấm công vân tay

Để thêm nhân viên mới vào máy chấm công chúng ta cần làm các bước sau:

Từ bàn phím máy chấm công nhấn nút M/OK hoặc Menu tùy theo mỗi máy chấm công, màn hình sẽ hiển thị ra các menu con như sau: Mục Người sử dụng mới cho phép khai báo ID nhân viên, vai trò của nhân viên là người sử dụng hay quản lý, đăng ký vân tay mới cho nhân viên. Làm theo 5 bước như hình dưới

hướng dẫn cách đăng ký trên máy chấm công vân tay

Sau khi đã đăng ký thành công trên máy chấm công rồi bước tiếp theo vào phần mềm Ronald Jack Pro trên máy tính để nhập thông tin nhân viên.

Bước 1: Nhân Viên (1) -> Quản Lý Nhân Viên(2) -> chọn mã nhân viên hiện màu xanh(3) -> Nhập tên nhân viên vào Ô tên nhân viên(4) -> Nhận Tên chấm công và ô tên chấm công(5) [Tên chấm công không nhập dấu tiếng việt] -> Cập Nhật (6).

nhập tên và phần mềm chấm công ronald jack pro

Bước 2: Chuyển nhân viên vào phòng ban:

Nhân Viên (1) -> Quản Lý Nhân Viên(2) -> chọn Ô mã nhân viên(3) -> Đổi Phòng  ban(4) -> Chọn phòng ban(5) -> chọn 1 phòng ban rồi click chuột tại đây (6).

chuyển nhân viên vào phòng ban phần mềm chấm công ronald jack pro

Bước 3: Đồng bộ vân tay và tên chấm công lên máy chấm công

Nhân Viên (1) -> Quản Lý Nhân Viên(2) -> Click chọn phòng ban nhân viên cần đồng bộ(3) -> Click chọn Ô mã nhân viên cần đồng bộ(4) và click vào tab “Tạo lệnh cho máy chủ“-> chọn máy chấm công cần đồng bộ vân tay(5 -> Thực hiện (6).

đông vân tay lên máy chấm công

khi tạo lệnh xong ra màn hình chính phần mềm ronald jack pro để kiểm tra đã tạo lệnh thành công hay chưa.

hương dẫn sử dụng ronald jack online

Bước 4: Gán ca làm việc cho nhân viên

Cài đặt chấm công(1) -> Sắp xếp lịch trình cho nhân viên(2) -> Chọn công ty hoặc phòng ban cân gán ca (3) -> Chọn mã nhân viên cần gán ca(4) ->Chọn Lịch trình (5)->Thực hiện(6)

cách gán ca làm việc cho nhân viên

 

Xem chấm công và xuất báo cáo chấm công ra excel.

Báo biểu -> xem công và xuất báo biểu -> chọn phòng ban hoặc cty cần xem(1) -> Chọn Ô mã nhân viên cần xem (2) -> Chọn ngày tháng năm cần xem(3) -> Xem Công (4)-> Xuất chấm công ra excel(5)

cách xem chấm công và xuất chấm công ra excel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Thêm nhân viên vào phần mềm chấm công ronald jack online và đồng bộ lên máy chấm công online từ xa

Vào mục Nhân Viên(1) – Quản Lý Nhân Viên(2) – Click vào nhân viên mới và chọn phòng ban cần thêm nhân viên(3) –  Click chuột vào thêm mới – Nhập mã nhân viên và tên nhân viên, mã chấm công và tên chấm công(lưu ý tên chấm công nhập không dấu) (4)– nhập xong nhấn Cập Nhập (5)  hoặc làm theo hình dưới.

Xem hướng dẫn cập nhật danh sách nhân viên từ file excel vào phần mềm ronald jack online

2.  Tải vân tay hoặc xóa vân tay nhân viên lên các chi nhánh. 

  • Vào Nhân Viên(1) – Quản Lý nhân viên(2) – chọn phòng ban() – nhân viên cần chuyển bằng cách click chuột vào ô mã nhân viên cần chuyển(4) – Tạo lệnh cho máy chủ (5)- rồi chúng ta chọn máy chấm công(6) cần tải lên  – Thực hiện (7)

  • Chọn xong click vào thực hiện nếu tạo lệnh thành công ở sự kiện phần mềm báo (0 ) là tải thành công  nếu (-1) là không thành công.

3. Sắp xếp lịch trình cho nhân viên (Gán ca làm việc) Phần mềm ronald jack pro

  • Cài đặt chấm công – Sắp xếp lịch trình cho nhân viên – Chọn cty hoặc phòng ban – Nhấp chuột vào ỗ mã nhân viên      –       chọn lịch trình ( hành chánh hoặn ca)  – Thực Hiện.

Gán ca làm việc phần mềm ronald jack pro

Xem công và xuất báo biểu Phần mềm ronald jack pro online

Nếu phần mềm mở online liền  thì dữ liệu tự động tải dữ liệu chấm công về máy tính. Nếu phần mềm tắt đi thì chúng muốn xem giờ chấm công đầy đủ thì phải Click chuột vào Máy chấm công tại chi nhánh đó chọn tải dữ liệu chấm công lúc này dữ liệu chấm công mới về hết. Nếu dùng phiên bản ronald jack online v5.0 nó sẽ tự động theo thời gian cài trên phần mềm.

Sau khi đã tải dữ liệu chấm công thành công chúng ta thực hiện xem công và xuất báo biểu như sau.

  1. Báo Biểu- Xem công và xuất báo biển  –  nhấp chuột vào ô “ nhân viên mới” chọn công ty hoặc phòng  ban cần xem công – Click chuột vào ô mã nhân viên –  chọn ngày tháng năm – Click  chuột vào xem công. xem hình minh họa dưới là theo 6 bước.

Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm ronald jack pro online server bằng video