Hỗ Trợ Ronald Jack pro

  1. Hướng dẫn sử dụng tất cả các tính năng phần mềm ronald jack pro: Xem
  2. Hướng dẫn cài phần mềm chấm công ronald jack  Pro: Xem
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack pro: Xem
  4. Hướng dẫn xem báo cáo xuất excel phần mềm Ronald jack pro: Xem
  5. Hướng dẫn đăng ký vân tay từ phần mềm chấm công ronald jack Pro: Xem
  6. Hướng dẫn khai báo nghỉ phép cho nhân viên phần mềm Ronald Jack Pro: Xem
  7. Hướng dẫn xóa nhân viên nghỉ việc phần mềm Ronald jack Pro:  Xem
  8. Hướng dẫn Cách tải vân tay từ máy chấm công về máy tính : Xem

 

 

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công bằng video: xem