Tin Tức

Cách đăng ký dấu vân tay từ xa trên phần mềm chấm công ronald jack Pro

Liên hệ: 0908 935 129 – 0916 096 479 cung cấp dịch vụ cài đặt phần mềm cho máy chấm công.

Đối với máy chấm công vân thường khi sử dụng thì người dùng nhân menu vào máy chấm công đăng lý trực tiếp vào máy chấm công. Nếu máy chấm công vân tay lắp từ xa ngoài mạng intenret mà không có người quản lý để mở khóa vào menu để đăng lý vân tay cho nhân viên được. Ronald Jack software cung cấp giải pháp chấm công từ xa qua mạng internet và đăng ký vân tay nhân viên mới và máy chấm công mà không cần phải vào menu máy chấm công vân tay. Đối với giải pháp này chúng ta đăng ký vân tay từ phần mềm chấm công ronald jack Pro.

đăng ký máy chấm công vân tay
Đăng ký dấu vân tay trên máy chấm công vân tay phải đăng nhập vào menu mới đăng ký được.

Xem: Máy chấm công vân tay

Những ưu điểm của việc đăng ký vân tay online từ phần mềm ronald jack Pro.

  • Bảo mật cao: không phải nhờ ai giúp mình đăng ký vân tay từ xa cho công nhân. Ví dụ bạn ở HCM mà nhà máy ở Hà Nội thì bạn vẫn dùng phần mềm Ronald Jack Pro để đăng ký vân tay từ xa cho công nhân mới được. Không cần phải có nhân viên quản lý mở khóa menu trên máy chấm công vân tay
  • Chính xác cao: Việc lấy nhầm vân tay của nhân viên này với mã khác thường xuyên xẩy ra. Có thể lấy vân tay trên máy có thể lấy nhầm dấu vân tay của nhân viên này cho mã chấm công của nhân viên khác. Dẫn đến chấm công bị lộn, phức tạp.
  • Đơn giản dễ sử dụng: Dùng phần mềm Ronald Jack pro để đăng ký vân tay, bạn nhập đúng tên đúng người, rồi ra lệnh cho mấy chấm công, lập tức tên và mã người đó sẽ được đăng ký đúng cho công nhân đang đứng đợi để lấy mẫu đăng ký vân tay.
  • Lấy mẫu vân tay từ xa cho nhân viên sẽ giảm bớt thời gian cho nhân sự. Không cần phải đội nón ra ngoài chỗ máy chấm công để lấy vân tay cho công nhân tại các xưởng làm việc nữa.

Hướng dẫn đăng ký vân tay từ xa trên phần mềm vân tay từ phần mềm roanld jack Pro.

đăng ký dấu vân tay từ xa
Cách đăng ký dấu vân tay trực tiếp từ phần mềm ronald jack Pro

Cách đăng ký: Chọn mã số nhân viên trên phần mềm chấm công click qua tab Thông tin tay: Lúc này bạn chọn kết nối sau khi kết máy chấm công rồi bạn chọn ngón tay cần đăng ký xong chọn đăng ký. Sau khi nhấn vào ngón tay cần đăng ký thì phần mềm sẽ gửi lệnh ra máy chấm công. Khoảng 2 hoặc 3 giây sau, trên màn hình máy chấm công sẽ xuất hiện chức năng đăng ký vân tay. Bạn nói công nhân nhấn ngón tay cần đăng ký vào đăng ký 3 lần. Quá trình đăng ký dấu vân tay đã hoàn thành. Bạn nên bảo công nhân chấm thử để kiểm chứng xem dấu vân tay đã được đăng ký thành công.

cách đăng ký vân tay trực tiếp trên phần mềm chấm công

Xem hướng dẫn cách đăng ký vân tay từ xa bằng video: